Over Theaterplan

Stichting Theaterplan is een stichting in Eindhoven die via musicals en muziektheaterproducties deelname aan theater bij jongeren wil bevorderen. Elk jaar produceert Theaterplan een grote musical met talentvolle jongeren én  kleinere werkplaats- en studioproducties. Daarnaast biedt Theaterplan een ruim aanbod aan educatieve activiteiten voor scholen en instellingen.

Speerpunten

  • Jongeren, met verschillende achtergronden, die ambitie hebben om het theatervak in te gaan de mogelijkheid bieden hun ambitie en talent te toetsen aan een professionele theateromgeving.
  • Jongeren begeleiden en laten groeien door intensief te werken aan hun basisvaardigheden, theateropvatting en werkdiscipline.
  • De regio Eindhoven laten genieten van een goede musicalproductie die door een sausje van ambitie, talent en ‘hard work’ van de jeugdige deelnemers een meerwaarde heeft.
  • Theaterplan helpt om Eindhoven cultureel gezien meer op de landelijke kaart te zetten door jong talent uit de regio zich híer te laten presenteren en een opstap te bieden naar de opleidingen en professionele producties.

Doelstelling

De hoofddoelstelling van Stichting Theaterplan is cultuurparticipatie en cultuureducatie voor jongeren, zowel actief als receptief met de theatervorm musical of muziektheater. Hierin gaan alle theaterdisciplines samen en zodoende kunnen jongeren met uiteenlopende talenten in één productie terecht. Ook voor de receptieve doelstelling (publiek, educatie) is musical en muziektheater een goede vorm vanwege haar toegankelijke karakter. 

Geschiedenis

In 1990 begon Mons de Goede in samenwerking met Het Zuidelijk Toneel met de toneelproductie ‘Parsival’  aan de oprichting van Theaterplan. Zo werd hij de eerste artistiek leider. Hij bleef dat tot 2005. In deze periode was hij naast artistiek leider ook regisseur van het merendeel van de musicalproducties. Co-producent van Stichting Theaterplan was  Stadsschouwburg  Eindhoven, waar ook de voorstellingen plaatsvonden. In 2005 werd het artistiek leiderschap overgedragen. Deze overdracht ging gepaard met een verhuizing van de Stadsschouwburg naar Strijp S in Eindhoven. De stijl van de voorstellingen veranderde onder de nieuwe artistieke leiding van musical naar muziektheater op locatie. In 2008 werd zowel de artistieke leiding als het bestuur van de stichting opnieuw overgedragen aan een groep mensen die allen  eerder werkzaam waren bij de producties van Theaterplan. Theaterplan verhuisde terug naar de schouwburg (inmiddels Parktheater Eindhoven) en is daar sinds 2009 een van de huisgezelschappen.

Reageren is niet mogelijk