Privacy

Privacyverklaring Theaterplan
Laatst bijgewerkt 28 mei 2018

Stichting Theaterplan Zuid-Nederland
Theaterpad 1
5615 EN Eindhoven
bestuur@theaterplan.nl
KvK 41091940

Persoonsgegevens die wij verwerken

Theaterplan verwerkt persoonsgegevens over jou omdat jij (of een zoon/dochter) een traject bij ons volgt of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt. De persoonsgegevens die wij verwerken zijn:

 • contactgegevens (naam, adres, woonplaats);
 • geslacht;
 • geboortedatum;
 • telefoonnummer(s);
 • e-mailadres(sen);
 • ervaring (opleidingen en cursussen);
 • foto- en filmmateriaal

Waarom hebben we je persoonsgegevens?

Theaterplan verwerkt persoonsgegevens, voor de volgende doelen:

 • het afhandelen van vragen en informatieverzoeken;
 • het versturen van informatie met betrekking tot het traject dat je volgt;
 • Je te informeren over vergelijkbare activiteiten;
 • je te kunnen bellen en/of e-mailen indien dit nodig is met betrekking tot het traject dat je volgt;
 • contact op te kunnen nemen over zoon/dochter in geval van incidenten;
 • promotie van de voorstelling en castleden van Theaterplan
 • te voldoen aan wettelijke eisen gesteld door bijvoorbeeld belastingdienst en subsidieverstrekkers.

Hoe lang bewaren we je persoonsgevens?

 • Theaterplan zal persoonsgegevens niet langer bewaren dan noodzakelijk is voor de doelen waarvoor we de gegevens verzameld hebben.
 • Op de door ons verzamelde persoonsgegevens zijn de wettelijke bewaartermijnen van toepassing.

Delen we je persoonsgegevens met derden?

 • Theaterplan verkoopt persoonsgegevens niet aan derden en zal deze uitsluitend aan derden verstrekken indien dit nodig is om te voldoen aan een wettelijke verplichting of met jouw toestemming.

Welke rechten heb ik?

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen (tenzij er sprake is van een wettelijke regeling waardoor wij ze moeten bewaren). Je kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar bestuur@theaterplan.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, kunnen wij je vragen een kopie van je identiteitsbewijs toe te sturen. Denk er dan aan om je foto en je BSN-nummer door te strepen. Theaterplan zal zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek reageren.

Zijn mijn persoonsgegevens veilig?

Theaterplan neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat er onzorgvuldig wordt omgegaan met je gegevens of er zijn aanwijzingen van misbruik, neem dan contact op met het bestuur via bestuur@theaterplan.nl. Indien je niet tevreden bent over de manier waarop we met jouw vragen of persoonsgegevens omgaan, kun je een klacht indien bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Reageren is niet mogelijk